جزئیات بستری شدن حشمت مهاجرانی در بیمارستان +عکس

جزئیات بستری شدن حشمت مهاجرانی در بیمارستان +عکس
حشمت مهاجرانی سرمربی سابق تیم ملی کشورمان به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شده است. به گزارش ایلنا، حشم مهاجرانی سرمربی اسبق تیم ملی ایران و کسی که موفق شد…

جزئیات بستری شدن حشمت مهاجرانی در بیمارستان +عکس