جاده هراز امروز و فردا بسته است

جاده هراز امروز و فردا بسته است
فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: مسیر هراز به دلیل اجرای عملیات احداث جاده دسترسی به محدوده ریزشی تونل شماره 5، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 6:30 صبح تا 17:30 عصر بسته خواهد بود.

جاده هراز امروز و فردا بسته است