ثبت نام 60 هزار جویای کار در سامانه کارورزی

ثبت نام 60 هزار جویای کار در سامانه کارورزی
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ثبت نام حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار فارغ التحصیل جویای کار در طرح کارورزی، مهمترین اولویت برنامه های دولت را در حوزه اشتغال را عنوان کرد.

ثبت نام 60 هزار جویای کار در سامانه کارورزی