ثبت نام مرد 5 زنه در انتخابات ریاست جمهوری +عکس

ثبت نام مرد 5 زنه در انتخابات ریاست جمهوری +عکس
مردی که دارای ۵ زن و ۱۸ فرزند می باشد، با حضور در وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. در ادامه تصویر وی را مشاهده می کنید.

ثبت نام مرد 5 زنه در انتخابات ریاست جمهوری +عکس