ثبت نام علی بی غم در انتخابات ریاست جمهوری! +عکس

ثبت نام علی بی غم در انتخابات ریاست جمهوری! +عکس
علی جلیلیان معروف به علی بی غم ، دلیل ثبت نام و حضورش در انتخابات را تنها سوژه خنده عنوان کرده و دارای مدرک تحصیلی چارم ابتدایی است.

ثبت نام علی بی غم در انتخابات ریاست جمهوری! +عکس