ثبت‌نام دو کاندیدای اصلی انتخابات ریاست جمهوری

ثبت‌نام دو کاندیدای اصلی انتخابات ریاست جمهوری
امروز چهره های اصلی انتخابات ریاست جمهوری، با حضور در وزارت کشور نام نویسی کردند. امروز بالاخره ورق برگشت. هرچه در سه روز ابتدایی ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری، چهره‌های ناشناس در خبرها دست بالا را داشتند، اما امروز عمده خبرها حول کاندیداهای جدی‌تری می‌چرخید. به گزارش خبرآنلاین، امروز هم مثل…

ثبت‌نام دو کاندیدای اصلی انتخابات ریاست جمهوری