تکذیب سفر آیت‌الله مکارم شیرازی به خراسان جنوبی

تکذیب سفر آیت‌الله مکارم شیرازی به خراسان جنوبی

تکذیب سفر آیت‌الله مکارم شیرازی به خراسان جنوبی