تکذیب خبر درگذشت دروازه‌بان تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان

تکذیب خبر درگذشت دروازه‌بان تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان

تکذیب خبر درگذشت دروازه‌بان تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان