تهران از امشب بارانی است

تهران از امشب بارانی است
کارشناس سازمان هواشناسی گفت: هموطنان در دو روز آخر هفته تمام استان های کشور،شاهد بارش برف و باران خواهند بود.

تهران از امشب بارانی است