تنش در روابط آنکارا و واشنگتن بالا گرفت/ انتقاد اردوغان از آمریکا در پی توقف صدور روادید

تنش در روابط آنکارا و واشنگتن بالا گرفت/ انتقاد اردوغان از آمریکا در پی توقف صدور روادید

تنش در روابط آنکارا و واشنگتن بالا گرفت/ انتقاد اردوغان از آمریکا در پی توقف صدور روادید