تمهیدات ترافیکی پلیس در روز انتخابات

تمهیدات ترافیکی پلیس در روز انتخابات
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تمهیدات این پلیس در روز برگزاری انتخابات را تشریح کرد.

تمهیدات ترافیکی پلیس در روز انتخابات