تغییر نام «شورای همه‌پرسی»‌ کردستان عراق به «شورای استقلال»

تغییر نام «شورای همه‌پرسی»‌ کردستان عراق به «شورای استقلال»
شورای عالی همه‌پرسی کردستان عراق از قصد خود برای آغاز مذاکره به دولت مرکزی عراق خبر داد و نام خود را به «شورای عالی استقلال» تغییر داد.

تغییر نام «شورای همه‌پرسی»‌ کردستان عراق به «شورای استقلال»