تصویری دیدنی از حرم مطهر رضوی در دهه ۲۰

تصویری دیدنی از حرم مطهر رضوی در دهه ۲۰
تصویری از شهر مقدس مشهد – حرم امام رضا(ع) دهه ۲۰ شمسی را مشاهده می کنید. حرم مطهر رضوی در دهه ۲۰

تصویری دیدنی از حرم مطهر رضوی در دهه ۲۰