تصوير پيكر آيت الله هاشمي منتشر شد

تصوير پيكر آيت الله هاشمي منتشر شد
غلامعلی رجایی این عکس را در کانال خود منتشر کرده است / ضمن پوزش از مخاطبان و دوستداران «ایت الله» این تصویر صرفا برای پاسخگویی به جوسازی خناسان منتشر می شود

تصوير پيكر آيت الله هاشمي منتشر شد