تصاویر | پرهزینه‌ترین ارتش‌های جهان

تصاویر | پرهزینه‌ترین ارتش‌های جهان
آمریکا، روسیه، هند، چین، عربستان، فرانسه، ژاپن، انگلیس و آلمان کشورهایی هستند که بیشترین بودجه‌ها را به بخش نظامی خود اختصاص می‌دهند و می‌توان آن‌ها را کشورهایی با پرهزینه‌ترین ارتش‌های جهان نامید. در گزارش زیر تصاویری از نیروهای ارتش‌ در این کشورها را مشاهده می‌کنید.

تصاویر | پرهزینه‌ترین ارتش‌های جهان