تصاویر: واکنش باورنکردنی یک سگ به مرگ صاحبش!

تصاویر: واکنش باورنکردنی یک سگ به مرگ صاحبش!
جوان ۳۳ ساله در حالی که زندگی بسیار سالم و معمولی را پشت سر می گذاشت، به یک باره دچار سردرد های شدید میگرنی شده و در بیمارستان بستری می شود. اما متاسفانه پزشکان نمی توانند کاری برای او بکنند… رایان ۳۳  ساله  به همراه  خانواده اش  زندگی  آرامی  را…

تصاویر: واکنش باورنکردنی یک سگ به مرگ صاحبش!