تصاویر: مدال طلایی که سلمان بر گردن ترامپ انداخت!

تصاویر: مدال طلایی که سلمان بر گردن ترامپ انداخت!
ملک سلمان پادشاه سعودی «مدال ملک عبدالعزیز» که عالی ترین نشان عربستان است را امروز در جریان سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا به این کشور، بر گردن او اویخت،…

تصاویر: مدال طلایی که سلمان بر گردن ترامپ انداخت!