تصاویر : روز دوم وسوم سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

تصاویر : روز دوم وسوم سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
روز دوم جشنواره فیلم فجر در مرکز همایش های برج میلاد و پردیس ملت برگزار شد.

تصاویر : روز دوم وسوم سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر