تصاویر احمدی نژاد از لحظه ورود تا ثبت نام ریاست جمهوری

تصاویر احمدی نژاد از لحظه ورود تا ثبت نام ریاست جمهوری
محمود احمدی نژاد که ساعاتی پیش به همراه مشایی برای حمایت از حمید بقایی امده بودند به یکباره خودش نیز اقدام به ثبت نام در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کرد، در زیر تصاویر وی از لحظه ورود تا ثبت نام را مشاهده می کنید./خبرانلاین  

تصاویر احمدی نژاد از لحظه ورود تا ثبت نام ریاست جمهوری