تصاویر : آموزش شوالیه‌های نوجوان برای آزادی فلسطین

تصاویر : آموزش شوالیه‌های نوجوان برای آزادی فلسطین
گروهی از نوجوانان فلسطینی با هدف آزادی فلسطین در غزه تحت آموزش های نظامی جنبش حماس قرار گرفتند.

تصاویر : آموزش شوالیه‌های نوجوان برای آزادی فلسطین