تصاویری متفاوت از حضور رهبر انقلاب در جبهه

تصاویری متفاوت از حضور رهبر انقلاب در جبهه
تصاویری از از حضور رهبر انقلاب در جبهه جنگ دوران دفاع مقدس منتشر شده است. سیاست > رهبری – تصاویری از رهبر معظم انقلاب در دوران دفاع مقدس در فضای مجازی منتشر شده…

تصاویری متفاوت از حضور رهبر انقلاب در جبهه