تصاویری زیبا از قالیبافی زنان ترکمن

تصاویری زیبا از قالیبافی زنان ترکمن
زنان روستایی بنا بر ذوق و روح زیباپسند خود و برای ایجاد تنوع و زیبایی در اقلیم ‎های خشک و بیابان ها ، جامه ‎هایی به رنگ ‎های شاد و با ترکیب ‎های زیبا و دل نواز انتخاب می کنند.

تصاویری زیبا از قالیبافی زنان ترکمن