تصاویری زیبا از آبشار آتش در امریکا

تصاویری زیبا از آبشار آتش در امریکا
آبشار “هورستیل” آبشاری فصلی در زمستان و بهار است این ابشار در نگاه اول مانند صحنه ای از یک فیلم فانتزی به نظر می رسد. این ابشار بسیار زیبا در پارک ملی یوسیمیتی-آمریکا قرار دارد و ارتفاع آن به ۶۵۰ متر می رسد.

تصاویری زیبا از آبشار آتش در امریکا