تصاویری دلخراش که پس از ۲۸ سال مجوز انتشار گرفت

تصاویری دلخراش که پس از ۲۸ سال مجوز انتشار گرفت
تصاویری دلخراش از جبهه؛ عکسی که علی فریدون از صحنه عبور رزمندگان از میدان مین در عملیات رمضان گرفته است یکی از دلخراش ترین عکس های دوران دفاع مقدس است….

تصاویری دلخراش که پس از ۲۸ سال مجوز انتشار گرفت