تصاویری جالب از موزه مردان نمکی در زنجان

تصاویری جالب از موزه مردان نمکی در زنجان
موزه مردان نمکی در زنجان، محلی برای نگهداری سه پیکر مومیایی شده می باشد. پیکر هایی که به دلیل وجود نمک در اطراف معدن به صورت طبیعی مومیایی شده اند که سالمترین ان مربوط به پسر ۱۶ ساله ای متعلق به دوره هخامنشیان است که لباس کاملی به تن دارد….

تصاویری جالب از موزه مردان نمکی در زنجان