تصادف مرگبار در مشگین شهر | ۳ معلم جان باختند +عکس

تصادف مرگبار در مشگین شهر | ۳ معلم جان باختند +عکس
در پی تصادف شدید ۲ دستگاه سواری پراید و پیکان در جاده مشگین شهر – مغان، سه سرنشین پراید که از معلمین مغان بودند، در دم جان با ختند. شدت سانحه…

تصادف مرگبار در مشگین شهر | ۳ معلم جان باختند +عکس