تصادف عجیب ستاره دنیای ورزش با یک خانم! +عکس

تصادف عجیب ستاره دنیای ورزش با یک خانم! +عکس
تصادف نواک جوکوویچ با یک خانم، باعث ایجاد درگیری لفظی بین این دو شده بود که با حضور یک طرفدار، ماجرا عوض شد! باشگاه خبرنگاران: پس از تصادف نواک جوکوویچ…

تصادف عجیب ستاره دنیای ورزش با یک خانم! +عکس