تسلیت لاریجانی در پی واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان/ تاکید بر رسیدگی کامل به مجروحین

تسلیت لاریجانی در پی واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان/ تاکید بر رسیدگی کامل به مجروحین

تسلیت لاریجانی در پی واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان/ تاکید بر رسیدگی کامل به مجروحین