تساوی استقلال خوزستان و سپاهان در اهواز/ نفت تهران حریف پدیده نشد

تساوی استقلال خوزستان و سپاهان در اهواز/ نفت تهران حریف پدیده نشد
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و سپاهان با تساوی به پایان رسید.

تساوی استقلال خوزستان و سپاهان در اهواز/ نفت تهران حریف پدیده نشد