ترامپ: اسلحه‌داران آمریکایی حالا یک دوست حقیقی در کاخ سفید دارند!

ترامپ: اسلحه‌داران آمریکایی حالا یک دوست حقیقی در کاخ سفید دارند!

ترامپ: اسلحه‌داران آمریکایی حالا یک دوست حقیقی در کاخ سفید دارند!