ترافیک سنگین در جاده کرج – چالوس

ترافیک سنگین در جاده کرج – چالوس
سرهنگ رضا گودرزی رئیس پلیس راه البرز صبح دوشنبه وضعیت ترافیک را در جاده کرج -چالوس سنگین اعلام کرد. به گزارش ایرنا، سرهنگ رضا گودرزی افزود: این بار ترافیکی ازجنوب به شمال و از محدوده میدان امیرکبیرکرج تا تونل شماره ۳ سنگین است . وی اضافه کرد: درآزادراه تهران –…

ترافیک سنگین در جاده کرج – چالوس