تحلیل عباس عبدی/ حالا که هاشمی نیست، تندروها به چه کسی حمله می کنند؟

تحلیل عباس عبدی/ حالا که هاشمی نیست، تندروها به چه کسی حمله می کنند؟

تحلیل عباس عبدی/ حالا که هاشمی نیست، تندروها به چه کسی حمله می کنند؟