تجویز مغز شتر و گوسفند برای مشکلات خونی در تلوزیون!

تجویز مغز شتر و گوسفند برای مشکلات خونی در تلوزیون!
رییس کل سازمان نظام پزشکی بدنبال پخش برنامه ای عجیب از شبکه قرآن سیماواکنش نشان داد.   رییس کل سازمان نظام پزشکی بدنبال پخش برنامه ای از شبکه قرآن سیما مبنی بر حضور فردی غیرپزشک در خصوص عوارض و مشکلات پلاکتی و با تجویز مغز شتر و گوسفند به عنوان…

تجویز مغز شتر و گوسفند برای مشکلات خونی در تلوزیون!