تاج السلطنه دختر زیبای ناصرالدین شاه +عکس

تاج السلطنه دختر زیبای ناصرالدین شاه +عکس
تاج السلطنه فرزند ناصرالدین شاه در صدر مشروطه جزو دست ‌اندرکاران “انجمن آزادی زنان” بود و با شاعرانی هم‌ چون میرزاده عشقی و عارف قزوینی ارتباط داشت. تصویری جالب از…

تاج السلطنه دختر زیبای ناصرالدین شاه +عکس