بیانیه مشترک روسیه و چین: نگرانی‌های کره شمالی موجه است/ طرفین اقدامات تحریک‌آمیز را متوقف کنند

بیانیه مشترک روسیه و چین: نگرانی‌های کره شمالی موجه است/ طرفین اقدامات تحریک‌آمیز را متوقف کنند

بیانیه مشترک روسیه و چین: نگرانی‌های کره شمالی موجه است/ طرفین اقدامات تحریک‌آمیز را متوقف کنند