به دام انداختن خانم وزیر داعشی در اردوگاه داقوق +تصاویر

به دام انداختن خانم وزیر داعشی در اردوگاه داقوق +تصاویر
زنی به نام ت.ع که با عنوان وزیر تربیت داعش در حویجهِ کرکوک مشهور بود پس از ورود به اردوگاه داقوق، توسط نیروهای امنیتی عراق شناسایی و دستگیر شد. به…

به دام انداختن خانم وزیر داعشی در اردوگاه داقوق +تصاویر