بهداد، بولت، دی‌کاپریو و ماری‌جوانا

بهداد، بولت، دی‌کاپریو و ماری‌جوانا
بهداد سلیمی در رسانه‌های داخلی دوباره تبدیل به سوژه روز شده؛ نه به این خاطر که این‌بار در دنیای وزنه‌برداری رکوردشکنی کرده یا اینکه داوران المپیکی حقش را خورده‌اند بلکه به این خاطر که تصویری فوتوشاپی از او در رسانه‌های خارجی منتشر شده که نشان می‌دهد سلیمی وزنه سنگینی را بلند می‌کند که دو طرف آن پوشیده از «ماری‌جوانا» است.

بهداد، بولت، دی‌کاپریو و ماری‌جوانا