بهترین دروازه‌بان حال حاضر دنیا از نگاه کاسیاس

بهترین دروازه‌بان حال حاضر دنیا از نگاه کاسیاس
سنگربان پیشین رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا، بهترین دروازه‌بان حال حاضر دنیای فوتبال را انتخاب کرد.

بهترین دروازه‌بان حال حاضر دنیا از نگاه کاسیاس