بلیت «تنها راه ممکن» در تئاتر فجر تمام شد

بلیت «تنها راه ممکن» در تئاتر فجر تمام شد
بلیت‌های روز اول نمایش «تنها راه ممکن» به کارگردانی محمد یعقوبی در جشنواره تئاتر فجر فروخته شد.

بلیت «تنها راه ممکن» در تئاتر فجر تمام شد