بلاتکلیفی خانواده نگهبان ساختمان پلاسکو ادامه دارد/ جسد قاسم را هنوز تحویل نداده‌اند

بلاتکلیفی خانواده نگهبان ساختمان پلاسکو ادامه دارد/ جسد قاسم را هنوز تحویل نداده‌اند

بلاتکلیفی خانواده نگهبان ساختمان پلاسکو ادامه دارد/ جسد قاسم را هنوز تحویل نداده‌اند