بعیدی نژاد: اعلام عدم پایبندی ایران به برجام نقض حقوق بین‌المللی است

بعیدی نژاد: اعلام عدم پایبندی ایران به برجام نقض حقوق بین‌المللی است

بعیدی نژاد: اعلام عدم پایبندی ایران به برجام نقض حقوق بین‌المللی است