بزرگترین گربه جهان روزی چقدر غذا می خورد؟

بزرگترین گربه جهان روزی چقدر غذا می خورد؟

بزرگترین گربه جهان روزی چقدر غذا می خورد؟ 

ممکن هست کمی وحشتناک به نظر برسد که اي چنین بزرگ را در منزل نگه داری کنید اما دیدنی تر هست بدانید که این گربه گوشت کانگورو را خیلی دوست دارد. گربه ها و سگ ها میتوانند در اثر مراقبت صاحبانشان بزرگ و غول پیکر شوند و این به گونه هم بستگی دارد شاید بعضی از حیوانات خانگی عمر کمی داشته باشند

 

و زودتر بمیرند ولی بعضی از حیوانات مثل این گربه غول پیکر میباشند «استفی هرست» همه ي وقت فکر می‌کرد گربه بزرگی دارد اما وقتی از رکوردهای رکوردهای گینس با او تماس گرفتند و گفتند گربه او «عمر» ممکن هست بلندترین گربه دنیا باشد، باز هم شگفت زده شد. از آنجا که رکوردهای گینس هنوز مطمئن نیست گربه به رشد کامل رسیده باشد

 

کاری در این اساس نکرده هست. عمر در یک سالگی 10 کیلوگرم بود و اکنون 14 کیلوگرم وزن و 1.19 متر طول دارد. تا کنون رکورد گینس متعلق به گربه انگلیسی «Maine Coon Ludo» بوده که 1.18 متر طول داشته هست. عمر پس از انتشار تصویر هایش در سرشناس شد.

 

عکسهایی از غول پیکرترین گربه دنیا

عکسهایی از غول پیکرترین گربه دنیا

هایي از غول پیکرترین گربه دنیا

 

 

بزرگترین گربه جهان روزی چقدر غذا می خورد؟