برگزیده جشنواره مد و لباس فجر: مردم به مُد برندهای خارجی توجه می‌کنند

برگزیده جشنواره مد و لباس فجر: مردم به مُد برندهای خارجی توجه می‌کنند

برگزیده جشنواره مد و لباس فجر: مردم به مُد برندهای خارجی توجه می‌کنند