بررسی عقب‌ ماندگی دلار از تورم

بررسی عقب‌ ماندگی دلار از تورم
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: دولت يازدهم با دستور كار قرار دادن سياست تثبيت نرخ ارز، ‌قيمت دلار را به‌طور اسمي و نه واقعي در محدوده ٣٥٠٠ تومان نگاه داشته بود. اما فنر دلار منتظر يه تلنگر بود تا آزاد شود. از سال ١٣٩٢ كه دولت تغيير كرد.

بررسی عقب‌ ماندگی دلار از تورم