برانکو: به بازی‌های تیمم فکر می‌کنم نه بیانیه‌های تراکتورسازی/ باید همه مسابقات را ببریم

برانکو: به بازی‌های تیمم فکر می‌کنم نه بیانیه‌های تراکتورسازی/ باید همه مسابقات را ببریم

برانکو: به بازی‌های تیمم فکر می‌کنم نه بیانیه‌های تراکتورسازی/ باید همه مسابقات را ببریم