باز کردن بخت و اقبال به سبک اروپایی ها! +عکس

باز کردن بخت و اقبال به سبک اروپایی ها! +عکس
باز کردن بخت و اقبال! در دوران قرون وسطی مردم باور های بسیار عجیبی داشتند، خرافاتی که در حال حاضر نیز میان برخی از خانواده های اروپایی دیده می شود….

باز کردن بخت و اقبال به سبک اروپایی ها! +عکس