بازی استقلال و پرسپولیس لغو شد/ آلمان مسئولیت دربی را قبول نکرد

بازی استقلال و پرسپولیس لغو شد/ آلمان مسئولیت دربی را قبول نکرد

بازی استقلال و پرسپولیس لغو شد/ آلمان مسئولیت دربی را قبول نکرد