بازگشت گردنبند 300 میلیونی به صاحبش در فرودگاه +عکس

بازگشت گردنبند 300 میلیونی به صاحبش در فرودگاه +عکس
مجله خبری دوستان : بازگشت گردنبند ۳۰۰ میلیونی به صاحبش در فرودگاه ؛ یکی از کارکنان زحمتکش فرودگاه بیرجند پس از پیدا کردن گردنبند طلا در کمال انسانیت آن را…

بازگشت گردنبند 300 میلیونی به صاحبش در فرودگاه +عکس