بازتاب پیشتازی حسن روحانی در خبرگزاری فرانسه

بازتاب پیشتازی حسن روحانی در خبرگزاری فرانسه
خبرگزاری فرانسه با پوشش انتخابات ریاست‌جمهوری ایران گزارش داد که بر اساس نتایج اولیه، رئیس‌جمهوری فعلی این کشور پیشتاز است. به گزارش ایلنا، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نتایج اولیه…

بازتاب پیشتازی حسن روحانی در خبرگزاری فرانسه