بارزانی: جایگزینی برای همه‌پرسی استقلال کردستان از عراق وجود ندارد

بارزانی: جایگزینی برای همه‌پرسی استقلال کردستان از عراق وجود ندارد
رئیس منطقه کردستان عراق در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که همه‌پرسی در موعد مقرر برگزار خواهد شد و جایگزینی برای آن وجود ندارد.

بارزانی: جایگزینی برای همه‌پرسی استقلال کردستان از عراق وجود ندارد